Sobre Brokerages Events i Missions internacionals


Què és un Brokerage Event?

Un Brokerage Event és una trobada B2B que busca posar en contacte empreses en reunions bilaterals d'un màxim de 30 minuts en un mateix espai. L’objectiu final és ajudar a les PIMES a créixer i trobar socis comercials, tecnològics i de recerca internacionals per a desenvolupar projectes conjunts.
L’esdeveniment, organitzat per ACCIÓ amb al suport ofert per les entitats de la xarxa Enterprise Europe Network, s’acostuma a celebrar en el marc de grans fires o congressos de renom amb capacitat d’atraure a empreses de tot el món.

Quins avantatges té per a les empreses participar en un Brokerage Event?

Per tal de treure el màxim profit és necessari que l’empresa s’impliqui en l’esdeveniment, respectant les dates límit de registre, assistint a totes les reunions, i sobretot treballant en un perfil de cooperació empresarial elaborat i atractiu per tal d’aconseguir reunions interessants.

Les empreses que han participat diuen... 

Vam anar al Brokerage de MEDICA i vam estar tres dies de reunions i reunions. [...] La fira de MEDICA és immensa, si vas amb alguna cosa molt feta com és el Brokerage tot és molt més fàcil
Josep Palacios, CEO Distrauma Medical

De seguida vam veure que [el Brokerage Event del Mobile World Congress 2011] era una gran oportunitat per fer molts contactes. Et permet trobar moltes empreses en un sol punt de trobada i establir-hi contactes.
Óscar Carrió, CEO KirubsQuè és una Missió internacional?

Un missió internacional és un viatge de prospecció col•lectiu a un mercat concret que té com a objectiu facilitar a les empreses i centres tecnològics participants el contacte amb potencials clients/proveïdors/distribuïdors/socis i el coneixement d’un nou mercat. Generalment les missions es focalitzen en un sector o sectors concrets d’interès per a les empreses. Podem trobar 2 tipus de missions:

  1. Missió directa: ACCIÓ organitza una delegació d'entitats catalanes conjuntament amb un membre de la xarxa EEN el qual organitza un programa de visites i agendes personalitzades. 
  2. Missió inversa: Visita a Catalunya d'una delegació d'entitats estrangeres promoguda per un soci de la xarxa EEN en col·laboració amb ACCIÓ, qui organitzara el programa de visites a empreses i infraestructures tecnològiques locals.

Quines activitats es poden dur a terme durant una Missió internacional?

Quins avantatges comporta participar en una Missió internacional?