Què és la xarxa ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN)?

La Comissió Europea, des de la Direcció General d’Empresa i Indústria, va posar en marxa la xarxa ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN).

La Xarxa EEN és una xarxa de consorcis amb més de 600 organitzacions, formada per Cambres de Comerç, Agències de desenvolupament empresarial i centres tecnològics universitaris. La xarxa ofereix solucions concretes i efectives a empreses a més de 50 països, incloent els 27 Estats membres de la Unió Europea i altres països associats.

Ofereix a la petita i mitjana empresa (PIME) informació i assessorament en relació a les polítiques i oportunitats de negoci als països de la UE, així com assistència en processos de transferència tecnològica i accés a programes europeus de finançament, de recerca i desenvolupament i innovació (R+D+i).

Objectiu

Ajudar la PIME europea a desenvolupar el seu potencial innovador i augmentar el seu coneixement de les polítiques europees.

Principals activitats de la Xarxa EEN

Documents Relacionats
Leaflet EEN