Serveis de suport a la participació empresarial en R+D Internacional

Horitzó 2020 és l’instrument financer per a implementar la Unió per a la Innovació, una de les iniciatives clau de l’estratègia Europa 2020 que fomenta el creixement intel·ligent, sostenible i integrador. En funcionament entre 2014 i 2020 i amb un pressupost al voltant dels 70b€, Horitzó 2020 és el nou Programa Marc de la UE per a finançar projectes i iniciatives de recerca i innovació.

El node de la Xarxa EEN a Catalunya ofereix un servei dedicat a les petites i mitjanes empreses per a acompanyar-les en la participació i fer que treguin el màxim profit de l’Horitzó 2020. S’ofereix:

Si voleu participar en programes europeus o voleu obtenir més informació sobre els serveis que us pot oferir la xarxa EEN, contacteu amb nosaltres.