Qui som?

La Comissió Europea va posar en marxa la xarxa Enterprise Europe Network (EEN) l'any 2008. Es tracta d’una xarxa internacional formada per més de 600 organismes de suport a l'empresa, on participen Cambres de Comerç, Agències de desenvolupament empresarial, Centres Tecnològics i Universitats. La xarxa està present a més de 60 països, incloent els 27 Estats membres de la Unió Europea i altres països associats.