Finançament

L'Horizon Europe és l’actual programa de finançament de la Comissió Europea per fomentar la recerca, la innovació i la competitivitat a Europa.

L'EIC Accelerator recolza a les petites i mitjanes empreses (PIME) individuals, en particular a les startups i a les empreses derivades, perquè desenvolupin i ampliïn les innovacions que canvien les regles del joc. 

Finançament en cascada

El finançament en cascada és un mecanisme de la Comissió Europea a través del qual alguns projectes finançats per la UE poden obrir al seu torn convocatòries per distribuir fons a beneficiaris finals (start-ups, scale-ups i PIMES).

Es tracta d’un model de finançament que s’ha començat a aplicar de forma sistemàtica al programa Horizon Europe (2021 - 2027) i pel qual la Comissió Europea vol continuar apostant en el futur.

Generalment les convocatòries són competitives, de dimensió internacional,  i ofereixen finançament d’entre 50.000€ i 150.000€ per projecte, cupons per serveis específics o accés a infraestructures de testeig.

Tracten temàtiques com: Next Generation Internet, Smartisation, Industry 4.0 (ICT for Industry), Internet of Things (IoT), Robotics, Big Data, Photonics, Aging Well, Innovation…

Aquí podeu trobar una selecció de convocatòries obertes.

Si necessiteu suport podeu enviar un email a rdi.accio@gencat.cat

Finançament bancari per empreses

La Unió Europea dóna suport a emprenedors i empreses amb una àmplia gamma de programes que proporcionen finançament a través d’entitats financeres locals. Cada any, la UE ajuda a més de 200.000 empreses.

Qui pot optar als fons de la UE?

Poden obtenir finançament start-ups, emprenedors i empreses de qualsevol mida o sector. Existeixen diversos tipus de finançament possible: préstecs, garanties, aportacions de capital, etc.

Com funciona?

El finançament de la UE es gestiona a través d'entitats financeres locals (bancs, societats de garantia o inversors de capital), que actuen com a organismes intermediaris i poden proporcionar finançament addicional a les empreses. Aquestes entitats determinen les condicions exactes de finançament (import, durada, tipus d'interès i taxes).

Fons europeus a Catalunya

Podeu consultar aquí informació actualitzada sobre els fons europeus d’interès per a Catalunya.

Com obtenir finançament de la Unió Europea?

T'interessa!

Article

Events

Article

Sant Aniol