Serveis

La xarxa Enterprise Europe Network ofereix un conjunt de serveis per les PIMEs catalanes amb l'objectiu de millorar la seva competitivitat. Aquests inclouen, entre d’altres, el suport a la internacionalització, la innovació, la transferència tecnològica i la participació a programes europeus per accedir a finançament per a la R+D.

 

Vols conèixer la opinió dels nostres clients?