Creative Europe

És el programa de la Comissió Europea de suport als sectors culturals i audiovisuals. Aquest s’articula en tres sectors: Cultura, Media i el sector intersectorial.

Té un pressupost total de 2,44 milions d'euros del 2021 al 2027. 

Hi poden participar organitzacions culturals i creatives dels estats membres de la UE, així com de països no comunitaris. També poden participar en el programa països de l'Espai Econòmic Europeu, països candidats/candidats potencials i països de la Política Europea de Veïnatge.

Les temàtiques principals son:

  • Sector Cultural: arquitectura, heritatge cultural, disseny, literatura i/o música.
  • Sector Media: industria audiovisual

 

Convocatòries obertes

T'interessa!

Article

Article

Article