EUREKA

EUREKA és una iniciativa de suport a la R+D+i cooperativa a l'àmbit europeu, que té com a objectiu impulsar la competitivitat de les empreses europees mitjançant el foment de la realització de projectes tecnològics, orientats al desenvolupament de productes, processos i/o serveis amb clar interès comercial al mercat internacional i basats en tecnologies innovadores.

Qui pot aplicar?

Qualsevol empresa o centre de recerca espanyol capaç de realitzar un projecte de R+D+i de caràcter aplicat en col·laboració amb, almenys, una empresa i/o centre de recerca d'un altre país de la xarxa Eureka.

Què et podem oferir?


Facilitar l'accés al finançament públic

Com a organisme nacional de finançament del vostre país, us donem accés al finançament públic per als vostres projectes d'R+D.

Impulsar la col·laboració internacional

Podem ajudar-te a trobar socis internacionals, construir el teu consorci de projectes ideal i triar el millor programa.

Impulsar l'expansió a nous mercats

T'ajudarem a mesura que accedeixis a nous mercats oferint eines i assessorament per a l'expansió.

Oferim assessorament personalitzat

El coordinador nacional de projectes (NPC) d'Eureka al vostre país us pot assessorar, donar suport i orientar-vos des del desenvolupament de la vostra idea de projecte fins a la seva comercialització.

Altres projectes d'interès

  • Clústers 
    Programes impulsats per la indústria amb comunitats temàtiques d'experts, grans empreses, pimes, universitats i organitzacions de recerca. Col·labora en projectes d'R+D de qualsevol mida.
  • Eurostars 
    Les pimes d'R+D lideren consorcis de projectes internacionals i reben finançament nacional i de la UE per dur a terme la seva innovació.
  • Globalstars
    Convocatòries de projectes d'R+D amb socis en un país concret fora de la xarxa Eureka.

Catalonia Open Challenges

Sant Aniol