LIFE

El Programa LIFE és l'únic instrument financer de la Unió Europea dedicat, de forma exclusiva, al medi ambient i a l'acció pel clima. Té un pressupost total de 5.400 milions d'euros del 2021 al 2027. 

Hi poden participar:

  • Entitat pública o privada registrada a la UE o país no comunitari però lligat al territori
  • Tercer país associat al programa o entitat legal creada segons el dret de la Unió o qualsevol organització internacional

Les temàtiques principals son:

  • Economia circular i qualitat de vida
  • Naturalesa i biodiversitat
  • Mitigació dels efectes del canvi climàtic i adaptació al mateix
  • Transició cap a una energía neta

 

InfoDays

Article

Article

Article

T'interessa!

Article

Article

Article