SEGURETAT

El clúster 3 donarà suport a la implementació de les prioritats de la Unió Europea relacionades en seguretat, incloent ciberseguretat i reducció de risc de catàstrofes i resiliència. A més, es basarà en lliçons apreses de la crisi de la COVID-19 en matèria de prevenció, mitigació, preparació i capacitat de construir de les crisis i millorar aspectes transversals d'aquestes. Respecte a això, el programa de treball assegurarà sinergies i coordinació d'accions amb els pilars del clúster. 

SECURITY

També t'interessa