Innovació i creixement internacional per a les pimes

Què és l'EEN?

L'Enterprise Europe Network és una xarxa internacional formada per més de 600 organismes de suport a l'empresa, on participen Cambres de Comerç, Agències de desenvolupament empresarial, Centres Tecnològics i Universitats. La xarxa està present a més de 60 països, incloent els 27 Estats membres de la Unió Europea i altres països associats. La Comissió Europea va posar en marxa la xarxa Enterprise Europe Network (EEN) l'any 2008. La Xarxa EEN està cofinançada pel programa Mercat Únic Europeu (SMP).

Ofereix a la petita i mitjana empresa (PIME) informació i assessorament en relació amb les polítiques i oportunitats de negoci als països de la UE i tercers, així com assistència en processos de transferència tecnològica i accés a programes europeus de finançament, recerca i desenvolupament i innovació. 

 

Objectiu

Ajudar les PIMEs europees a desenvolupar el seu potencial innovador i créixer internacionalment.

Més informació sobre el nostres serveis aquí.