Eficiè ncia dels recursos

La millora en l’eficiència de l’ús dels recursos és un factor clau perquè les empreses puguin reduir costos i millorar la seva posició al mercat, tot respectant el medi ambient. L’eficiència dels recursos és una prioritat per a la Comissió Europea, que ha definit polítiques i iniciatives per tal d’evolucionar cap a una economia verda i més eficient.

Des de l'EEN us assessorem i posem a la vostra disposició eines que us ajudaran a valorar el nivell d’eficiència de la vostra empresa en l’ús dels recursos i a optimitzar l’estalvi d’energia, aigua i matèries primeres, així com gestionar de manera més eficient els vostres residus.

Contacta'ns per més informació.

 

 

Normativa REACH

La millora en l’eficiència de l’ús dels recursos és un factor clau perquè les empreses puguin reduir costos i millorar la seva posició al mercat, tot respectant el medi ambient. L’eficiència dels recursos és una prioritat per a la Comissió Europea, que ha definit polítiques i iniciatives per tal d’evolucionar cap a una economia verda i més eficient.

Des de l'EEN us assessorem i posem a la vostra disposició eines que us ajudaran a valorar el nivell d’eficiència de la vostra empresa en l’ús dels recursos i a optimitzar l’estalvi d’energia, aigua i matèries primeres, així com gestionar de manera més eficient els vostres residus.

La majoria d’empreses utilitzen substàncies químiques d’una manera o d'una altra. Aquestes són essencials per al nostre estil de vida i economia, però s’han de gestionar de manera segura per tal de protegir la salut humana i el medi ambient.

La normativa REACH regula la fabricació, el subministrament i l’ús segur de les substàncies químiques dins l’espai econòmic europeu (EU, Islàndia, Noruega i Liechtenstein). La normativa afecta totes les empreses de tots els sectors, independentment de la seva mida i funció dins la cadena de subministrament.

Si tens dubtes, contacta'ns per més informació.