Gestió de la Innovació

Actualment la innovació és un factor clau, si voleu ser competitius. Per impulsar la capacitat innovadora de la vostra empresa, l‘EEN us ofereix dues línies d’assessorament:

Reforç de la gestió de la Innovació per a PIME (Enhancing Innovation Management Capacities, EIMC).

Dirigit a empreses innovadores amb alt potencial de creixement i creació d’ocupació, però que requereixen d'assessorament per definir una bona estratègia de creixement i gestió de negocis.

L’empresa rep una diagnosi completa del seu model de gestió d’innovació i una proposta de les actuacions necessàries per millorar.

Per implementar les actuacions recomanades, l’empresa compta amb l’acompanyament dels experts de la xarxa.