DIGITAL, INDÚSTRIA I ESPAI

L’objectiu principal del clúster d’indústria és establir tecnologies productives i de materials avançats  per assegurar el lideratge i l’autonomia d’Europa en aquest sector. Per altra banda, el clúster d’indústria vol accelerar l’economia i les transicions socials cap a les indústries circulars, amb baixes emissions dCO₂ resultant en una indústria neta. 

Per tal d’assolir neutralitat climàtica i una producció digital i circular, el clúster d’indústria espera tenir un impacte en aquestes dimensions: 
DIGITAL

 Cluster 4 – Open & forthcoming calls

PARTNERSHIPS

ALTRES PROGRAMES