caenes
Anar a la pàgina d'inici

Titular: Agència per a la Competitivitat de l’Empresa.

NIF: S-0800476-D.

Domicili: Passeig de Gràcia, 129, C.P. 08008, Barcelona (Espanya).

Telèfon: 934 767 200.

Correu electrònic: info.accio@gencat.cat.

La Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitar l’activitat administrativa (DOGC núm. 6035, de 30.12.2011), modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm. 6551, de 30.1.2014), estableix el marc legal de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa.

2023 Enterprise Europe Network Catalunya