EU Missions

Les missions de la UE són una novetat del programa de recerca i innovació Horizon Europe per als anys 2021-2027 i pretenen aportar solucions concretes a alguns dels nostres reptes més que hem d’afrontar. Les missions tenen objectius ambiciosos i s’espera que donin resultats concrets el 2030.

Les missions s’han dissenyat per ser un esforç coordinat des de la Comissió per agrupar els recursos necessaris pel que fa a programes de finançament, polítiques i regulacions, així com altres activitats. També pretenen mobilitzar i activar actors públics i privats, com ara els estats membres de la UE, les autoritats regionals i locals, els instituts de recerca, els agricultors i gestors de terres, els empresaris i els inversors per crear un impacte real i durador. Les missions col·laboraran amb els ciutadans per impulsar l'adopció de noves solucions i enfocaments per la societat.

EUMissions

Donen suport a les prioritats de la Comissió, com ara al European Green Deal, a Europe fit for the digital age, A cancer plan for Europe, and New European Bauhaus.

S’espera que tindran impacte posant la recerca i la innovació en un nou rol, combinat amb noves formes de governança i col·laboració, així com implicant els ciutadans.

Cada missió funcionarà com un pla d'accions, amb projectes de recerca, mesures polítiques o fins i tot iniciatives legislatives, per assolir un objectiu mesurable que no es podria assolir mitjançant accions individuals.

Les missions de la UE es caracteritzen per ser:

  • atrevides, inspiradores i àmpliament rellevants per a la societat
  • clarament emmarcades: orientades, mesurables i limitades en el temps
  • estableixen objectius basats en l'impacte
  • mobilitzen recursos a escala europea, nacional i local
  • vinculen activitats en diferents disciplines i diferents tipus d'investigació i innovació
  • faciliten als ciutadans la comprensió del valor de les inversions en recerca i innovació

Les 5 missions de la UE