CLIMA, ENERGIA I MOBILITAT

L’eix principal del clúster de clima és accelerar la transformació digital verda i associar-la amb la transformació de la nostra economia, societat i indústria per assolir la neutralitat climàtica l’any 2050. Aquesta transformació inclou la transició cap a la neutralitat dels gasos d’afecte hivernacle en els sectors energètics i de mobilitat (com d’altres sectors que no estan presents en aquest clúster) el 2050promovent la competitivitat, resiliència i utilitat d’aquests sectors pels ciutadans, i la societat. 

CLIMATE

També t'interessa