EXPLOTACIÓ PROJECTES

En el marc d'Horitzó 2020 i Horitzó Europa tots els beneficiaris han de participar en activitats de comunicació, difusió i explotació. Com que és un programa finançat per la UE, els fruits de la recerca han de beneficiar al conjunt de la societat.

La comunicació és la promoció de les accions de la proposta durant l’execució del projecte a multitud d’audiències. La difusió significa compartir els resultats de la investigació amb usuaris potencials: companys del camp de la recerca, indústria, altres actors comercials i/o responsables polítics. I per últim, l'explotació consisteix en fer ús dels resultats amb una finalitat concreta que pot ser comercial, social, econòmica o política.

Una de les principals novetats que porta el nou programa marc Horitzó Europa és la maximització de l’impacte del programa. Amb aquest objectiu la Comissió Europea estableix les següents obligacions:

  • S’haurà de comunicar, disseminar i explotar els resultats fins a 4 anys després d’haver acabat el projecte.
  • Durant l’execució del projecte, i en concret, durant els 6 primers mesos des del començament del projecte, s’ha de redactar un “Pla específic de comunicació, disseminació i explotació”. Aquest document s’haurà d’actualitzar a mida que avanci el projecte.
  • Hi haurà penalitzacions si no s’exploten els resultats. Article 28 del GA– Obligation to exploit the results.

L'experiència demostra que no sempre és fàcil assolir aquests objectius, per tant, des de l’EEN volem ajudar les PIMES amb les vostres activitats de difusió i explotació, concretament en les següents fases:

  • Recolzament en la publicació dels Resultats explotables del projecte a l’Horizon Results Platform.
  • Suport en la redacció i adaptació del Consortium Agreement (CA).
  • Acompanyament amb el suport d’advocats externs en l’elaboració de l’inventari de resultats (Results Ownership List, ROL).
  • Cerques de socis o usuaris finals amb qui provar els vostres resultats.
  • Tallers de formació focalitzats a millorar l’execució de l’explotació de projectes d’innovació.

 

Posa’t en contacte amb nosaltres i ens adaptarem al teu cas. rdi.accio@gencat.cat

Article

Article

Article