Què és la xarxa EEN?

La Comissió Europea va posar en marxa la xarxa Enterprise Europe Network (EEN) l'any 2008.

Es tracta d’una xarxa internacional formada per més de 600 organismes de suport a l'empresa, on participen Cambres de Comerç, Agències de desenvolupament empresarial, Centres Tecnològics i Universitats. La xarxa està present a més de 60 països, incloent els 27 Estats membres de la Unió Europea i altres països associats.

Ofereix a la petita i mitjana empresa (PIME) informació i assessorament en relació amb les polítiques i oportunitats de negoci als països de la UE i tercers, així com assistència en processos de transferència tecnològica i accés a programes europeus de finançament, recerca i desenvolupament i innovació.

 

Objectiu

Ajudar les PIME europees a desenvolupar el seu potencial innovador i augmentar el seu coneixement de les polítiques europees.

 

Qui conforma la xarxa EEN  a Catalunya?

El node de la Xarxa EEN a Catalunya està format per ACCIÓ (Agència per a la competitivitat de l’empresa catalana), la Cambra de Comerç de Barcelona i el Consell General de Cambres de Catalunya. ACCIÓ, especialitzada en el foment de la innovació i la internacionalització empresarial i que compta amb una xarxa de 39 oficines arreu del món, lidera el projecte a Catalunya.