SALUT

La promoció de la cohesió socialla inclusivitat, la salut i el benestar de les persones es l’objectiu central de les polítiques i programes de la Unió Europea, i també inclou el clúster de Salut d’Horizon Europe. Actualment en l’àmbit de la salut hi ha molts reptes, nous o persistents, com ara amenaces pels ciutadans i la salut pública, sostenibilitat dels sistemes socials i d’atenció de la salut, competitivitat UE de la indústria de la salut i de l’atenció sanitària. HEALTH

 

 

HEALTH

També t'interessa