caenes
Anar a la pàgina d'inici

La Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitar l’activitat administrativa (DOGC núm. 6035, de 30.12.2011), modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm. 6551, de 30.1.2014), estableix el marc legal de l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa.

2023 Enterprise Europe Network Catalunya